ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Տեսական մեխանիկա: Կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 100 էջ

ISBN 978-5-8084-2091-5

Մեթոդական ձեռնարկում ընդգրկված են տեսական մեխանիկայի կետի դինամիկա, համակարգի դինամիկա, պինդ մարմնի դինամիկա և վերլուծական մեխանիկա բաժիններից կուրսային աշխատանքների կատարման համար ուսանողներին տրվող խնդիրների վերաբերյալ ցուցումներ և բերված են նմանատիպ խնդիրների լուծումներ:

Նախատեսված է ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետում «Տեսական մեխանիկա» առարկայից կուրսային աշխատանքներ կատարելիս ուսանողներին մեթոդական օժանդակություն ցույց տալու համար։ Կարող է օգտակար լինել բուհերի ֆիզիկամաթեմատիկական ու տեխնիկական ֆակուլտետների ուսանողներին և տեսական մեխանիկայից ինքնուրույն աշխատանքներ կատարել ցանկացողներին:

Textbooks |