ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Գենդերային սոցիալականացում. գործընթացն ու արդյունքը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 94 էջ

ISBN 978-5-8084-2069-4

Գրքում վերլուծված են հայաստանյան հասարակությունում գենդերային սոցիալականացման գործընթացի տարբեր եզրաշերտերը, այդ գործընթացի վրա ազդող և դրա միջոցով փոխանցվող հիմնական գենդերային պատկերացումներն ու կարծրատիպերը, այդ գործընթացի արդյունքում ձևավորվող գենդերային կարգավիճակները: Գրքում շարադըրված գենդերային կարգավիճակների և գենդերային սոցիալականացման հիմնախնդիրների տեսական վերլուծությունը, ներկայացված հետազոտության արդյունքները կհետաքրքրեն սոցիոլոգներին, հոգեբաններին, մանկավարժներին, հարակից մասնագետներին և ուսանողներին:

Academic Books | Psychology