ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ն. Ռ. Բարաթյան
Ն. Վ. Հարությունյան
Գիտական գրականության ամենագործածական բառակապակցությունների անգլերեն-ռուսերեն-հայերեն բառարան
Dictionaries
Գիտական գրականության ամենագործածական բառակապակցությունների անգլերեն-ռուսերեն-հայերեն բառարան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1989, 310 էջ
Dictionaries | Translation