ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հողերի աշխարհագրություն
Դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 52 էջ

ISBN 978-5-8084-2116-5

Մեթոդական ուղեցույցում ներկայացված են «Հողերի աշխարհագրություն» դասընթացի դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման մեթոդական որոշ ցուցումներ և մոտեցումներ, ինչպես նաև դասընթացի և դաշտային պրակտիկայի աշխատանքային ծրագրերը:

Ուղեցույցը կարող է օգտակար լինել «Հողերի աշխարհագրություն» առարկայի դաշտային պրակտիկայի ղեկավարների և ուսանողների համար:

Textbooks |