ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ս. Ղանթարջյան
Նորարարությունների կառավարում և մտավոր սեփականության օբյեկտների գնահատում
Academic Books
Նորարարությունների կառավարում և մտավոր սեփականության օբյեկտների գնահատում
Ուս. ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 102 էջ
Academic Books | Information Technologies