ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ռ. Ս. Ղազարյան
Գրաբարի հոմանիշների բառարան
Dictionaries
Գրաբարի հոմանիշների բառարան
Տպագրվել է Անթալիայում (Լիբանան) Գ. Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան հայկական մատենաշարով: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006 թ., 701 էջ
Dictionaries | Explanatory Dictionary