ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Պերճ Արմենակի Զեյթունցյան
Ապրենք տասը պատվիրաններով
Textbooks
Ապրենք տասը պատվիրաններով
Տպագրվել է Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան հայկական մատենաշարով՝ «ՀԳՄ» հրատարակչության հետ համատեղ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 656 էջ
Textbooks |