ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ստ. Մալխասեանց
Հայերէն բացատրական բառարան. հատոր I
Dictionaries
Հայերէն բացատրական բառարան. հատոր I
Տպագրվել է Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան հայկական մատենաշարով: 4 հատորով, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, 608 էջ
Dictionaries | Explanatory Dictionary