ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ն. Տ. Չալըմյան
Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության տերմինների անգլերեն-հայերեն բացատրական բառարան
Dictionaries
Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության տերմինների անգլերեն-հայերեն բացատրական բառարան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 90 էջ
Dictionaries | Explanatory Dictionary