ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ավետիք Իսահակյանի նամակները
Կազմող՝ Արփիկ Ավետիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 474 էջ

ISBN 978-5-8084-2146-2

Ժողովածուն ընդգրկում է բանաստեղծ, արձակագիր, հասարակական գործիչ Ավետիք Իսահակյանի՝ 1895-1957 թվականներին հայ նշանավոր գրողներին, հասարակական ու պետական գործիչներին գրած նամակները (267 նամակ), որոնցում արտացոլված են հայ ժողովրդի պատմության նշված ժամանակահատվածի քաղաքական, սոցիալական, գրական ու մշակութային կյանքի ամենատարբեր խնդիրներ:

Academic Books | Arts