ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայերեն-պարսկերեն քաղաքագիտական բառարան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 518 էջ

ISBN 978-5-8084-2120-2

Բառարանը նախատեսված է քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ոլորտի մասնագետների, թարգմանիչների, ուսանողների, լրագրողների ինչպես նաև պարսկերեն ուսումնասիրողների լայն շրջանակի համար:

Dictionaries | Terms