ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայերեն առաջին պարբերականը և նրա խմբագիրը
Հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 112 էջ

ISBN 978-5-8084-2090-8

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու Մարգո Մխիթարյանի (1920-2001) հոդվածների ժողովածուն նվիրված է հայերեն առաջին պարբերականին` «Ազդարարին » և նրա խմբագիր Հարություն քահանա Շմավոնյանի գործունեությանը: Հեղինակը տասնամյակներ շարունակ ուսումնասիրել է «Ազդարարի » հետ կապված տարատեսակ կնճռոտ խնդիրները և գիտականորեն հիմնավորել նրա դերը հայ լրագրության պատմության սկզբնավորման գործում: 

Նախատեսված է լրագրողների, լրագրագետների, պատմաբանների և ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողների համար:

Textbooks |