ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար եւ աշխարհաբար
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 122 էջ

ISBN 978-5-8084-2139-4

Գրքույկը նվիրված է գրական հայերենի շրջանաբաժանման խնդիրներին: Փորձ է արվում եղած կարծիքների ու փաստերի հիմքի վրա առաջարկելու հայերենի գրավոր շրջանի փուլերի դասակարգման՝ այսօր իշխող տեսակետից փոքր-ինչ տարբեր՝ նոր տեսակետ: 

Գրքույկը կարող է օգտակար լինել հայոց լեզվի մասնագետների և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են հայերենագիտությամբ, մասնավորապես՝ հայոց լեզվի պատմությամբ:

Academic Books | Language and Linguistics