ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Աբաս Բագրատունի. Թագավոր Հայոց
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 122 էջ

ISBN 978-5-8084-2188-2

Մենագրությունը նվիրված է հայոց թագավոր Աբաս Բագրատունու (929-953 թթ.) գործունեությանը: Լուսաբանված ու վերլուծված են նաև Հայաստանի պատմության`այդ ժամանակաշրջանի բոլոր հիմնական իրադարձությունները:

Հասցեագրված է հայագետներին ու կովկասագետներին, ինչպես նաև միջնադարով հետաքրքրվող ընթերցողներին:

Textbooks |