ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ֆրանց Կաֆկայի «Օրագրերը»
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 234 էջ

ISBN 978-5-8084-2149-3

Մենագրության մեջ հեղինակը քննության է առնում համաշխարհային գրականության ականավոր դեմքերից մեկի՝ Ֆրանց Կաֆկայի «Օրագրերը»՝ դիտարկելով այն մի կողմից օրագրային ժանրի պատմության, մյուս կողմից հեղինակի կյանքի և ստեղծագործության առնչությունների տեսանկյունից:

Աշխատանքը նվիրված լինելով Ֆրանց Կաֆկային, միաժամանակ լայն ընդգրկմամբ ներկայացնում է 20-րդ դարասկզբի Եվրոպական, մասնավորապես մոդեռնի գրականության առանձին հիմնահարցեր:

Մենագրությունը օգտակար կարող է լինել ոչ միայն Ֆրանց Կաֆկայի, այլ եվրոպական գրականությամբ զբաղվող ուսանողների և բանասերների համար:

Academic Books | Arts