ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայ կանայք 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հերոսամարտի տարիներին
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 472 էջ + 12 էջ ներդիր

ISBN 978-5-8084-2167-7

Սկզբնաղբյուրների և գրականության քննական ուսումնասիրության արդյունքում լուսաբանվում է ինքնապաշտպանական հերոսամարտերի տարիներին սխրանքներով աչքի ընկած հայուհիների գործունեությունը, ինչպես նաև ներկայացվում են 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ ազգային-ազատագրական պայքարում ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերած հայուհիների կյանքն ու քաջագործությունները: Գիրքը նախատեսված է ազգային-ազատագրական պայքարի ուսումնասիրությամբ զբաղվող մասնագետների, ինչպես նաև ընթերցող հասարակության համար:

Academic Books | History