ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ապաքինում և հոգեսոցիալական վերականգնողական աշխատանք հոգեկան առողջության ոլորտում
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Մասնագիտական խմբագիր և կազմող` հ.գ.թ. Նարինե Խաչատրյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 298 էջ

ISBN 978-5-8084-2162-2

Սույն ուսումնաօժանդակ ձեռնարկում հավաքագրված են հոգեկան առողջության ոլորտում մեծ ավանդ ունեցող մասնագետների աշխատություններից վերլուծություններ, որոնք համապարփակ պատկերացում են տալիս ապաքինման գաղափարի, հոգեկան հիվանդություն վերապրած մարդկանց ապաքինման գործընթացի և համայնքահեն ծառայությունների շրջանակներում վերականգնողական աշխատանքի կազմակերպման ձևերի մասին:

Ձեռնարկի նյութերը կարող են օգտակար լինել ինչպես ուսանողների, այնպես էլ հոգեկան առողջության ոլորտի տարբեր օղակներում աշխատող մասնագետների համար:

Textbooks |