ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
«Պալիատիվ հոգեբանություն» բազմագիտակարգային ուսումնական դասընթաց
Ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 100 էջ

ISBN 978-5-8084-2166-0

«Պալիատիվ հոգեբանություն» բազմագիտակարգային ուսումնական դասընթացը կոչված է ծառայելու Հայաստանում պալիատիվ խնամքի ոլորտում մասնագիտական պատրաստվածության բացը լրացնելուն և նախատեսված է կլինիկական հոգեբանների, բժիշկների և սոցիալական աշխատողների համար՝ որպես ոլորտում մասնագիտական վերապատրաստման կարևոր մաս։

Սույն ուսումնամեթոդական ուղեցույցը ներառում է «Պալիատիվ հոգեբանություն» բազմագիտակարգային ուսումնական դասընթացի նկարագրությունը, կառուցվածքը, համառոտ բովանդակությունը և գնահատման համակարգի նկարագրությունը։

Academic Books | Psychology