ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Բարձրագույն մաթեմատիկա. Մաս II. մեկ փոփոխականի դիֆերենցիալ հաշիվ
Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 118 էջ

ISBN 978-5-8084-2177-6

ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատվել է որպես բուհական դասագիրք:

Textbooks |