ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման և հետևանքների վերացման հիմնախնդիրները
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 174 էջ

ISBN 978-5-8084-2173-8

Աշխատությունում վեր հանվում են Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, դատապարտմանը և դրա հետևանքների հաղթահարմանն ուղղված հիմնական իրավական միջոցները: Հետազոտվում են Հայոց ցեղասպանության նկատմամբ կիրառելի իրավունքի, պատշաճ դատավարական ընթացակարգերի, Թուրքիայի Հանրապետության միջազգային իրավական պատասխանատվության իրավաչափության և դրան առնչվող այլ հիմնախնդիրներ:

Աշխատությունը նախատեսված է իրավագետների, պատմաբանների, միջազգայնագետների, ինչպես նաև Հայոց ցեղասպանության իրավական հիմնահարցերով հետաքրքրված հանրության լայն շրջանակների համար:

Academic Books | History