ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայկական թեմատիկան ժամանակակից թուրք գրականության մեջ (XX դ. երկրորդ կեսին–XXI դ. սկզբին)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 148 էջ

ISBN 978-5-8084-21-68-4

Գրքում ներկայացված է հայկական թեմատիկայի ուղղակի և անուղղակի արտացոլումը 20-րդ երկրորդ կեսի և 21-րդ դարի սկզբի թուրք գրականության մեջ: Քննության են ենթարկվում գրական ասպարեզում Հայոց ցեղասպանության հարցի նկատմամբ թուրքական ժխտողականության դրսևորումները, մակերեսային և այլաբանական անդրադարձները, ինչպես նաև վերջին շրջանում տեղի ունեցող զարգացումները: Նախատեսված է արևելագետ-թուրքագետների, գրականագետների, ազգագրագետների և ընթերցողների լայն շրջանակի համար:

Academic Books | History