ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ուիթմենյան ավանդույթները և XX դարի առաջին կեսի ամերիկյան պոեզիան
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 144 էջ

ISBN 978-5-8084-2183-7

Սույն մենագրությունը նվիրված է 19-րդ դարի ամերիկացի աշխարհահռչակ նորարար բանաստեղծ Ուոլթ Ուիթմենի «Խոտի տերևները» բանաստեղծական ժողովածուին: Վերոգրյալ ժողովածուն, որն անգնահատելի հետք է թողել համաշխարհային գրականության ընթացքի վրա, ներկայացվում է որպես էպիկական ստեղծագործություն, որի հիմնանպատակը ընդամենը երկու հարյուր տարվա պատմություն ունեցող պետության քաղաքացու՝ ամերիկացու ազգային առանձնահատկություններն ու տեսակը հատկանշելն է: Լայն անդրադարձ է կատարվում Ու. Ուիթմենի գրական ազդեցությունների լուսաբանմանը, որը, բացի անգլագիր աշխարհից ու Եվրոպայից, ծավալվում-հասնում է մինչև Հնդկաստան, Չինաստան, Աֆրիկա, նաև Հայաստան: Մենագրության վերջին գլխում մանրամասնորեն քննվում են Ու. Ուիթմենի պոեզիայի ոճառիթմական համակարգի առանձնահատկությունները:

Academic Books | Arts