ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
1905-1912 թթ. պարսկական հեղափոխությունը և հայերը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017. - 606 էջ

ISBN 978-5-8084-2185-1

Գրքում առաջին անգամ քննության են առնվում Պարսկաստանում սահմանադրական հեղափոխության (1908-1914 թթ.) գործընթացները և հատկապես հայերի դերը այդ շարժման մեջ: Նյութը հիմնականում քաղված է հայկական և ռուսական արխիվային փաստաթղթերից ու
ժամանակի հայալեզու և ռուսալեզու մամուլից:

Աշխատությունը կարող է օգտակար լինել հայ-պարսկական առնչություններով զբաղվող մասնագետների համար:

Academic Books | History