ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և սննդարտադրական տեխնոլոգիաների անգլերեն–հայերեն–ռուսերեն տերմինաբանական համառոտ բառարան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 70 էջ

ISBN 978-5-8084-2211-7

«Սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և սննդարտադրական տեխնոլոգիաների անգլերեն–հայերեն–ռուսերեն տերմինաբանական համառոտ բառարան»-ը ընդգրկում է ոչ միայն այս ոլորտում հաճախակի օգտագործվող բառերի, արտահայտությունների և տերմինների անվանումները երեք լեզուներով, այլև դրանց մի մասի բացատրությունները: Բառարանի մի մասը հատկացված է սննդային հավելումների՝ «E» դասիչների անվանումներին: 

Այս բառարանը նախատեսված է ուսանողների, ասպիրանտների, դասախոսների, ինչպես նաև այս ասպարեզում աշխատող մասնագետների համար:

Dictionaries | Terms