ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները. 1918 թվականից մինչև մեր օրերը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 244 էջ

ISBN 978-5-8084-2209-4

Աշխատությունը նվիրված է Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների հիմնական իրողություններին` 1918 թվականից մինչև մեր օրերը:

Հասցեագրված է սփյուռքագետներին, պատմաբաններին, ինչպես նաև հիմնահարցով հետաքրքրվող ընթերցողներին:

Academic Books | History