ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Վրացերենի դասընթաց (հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն)
Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2017, 306 էջ

ISBN 978-5-8084-2217-9

Գրքում ներկայացված են վրաց լեզվի հնչյունաբանությունը, բառագիտությունը և ձևաբանությունը:

Լեզվական որոշ իրողություններ և քերականական կարգեր դիտարկվել են հայերենի զուգադրմամբ:

Դասընթացը նախատեսված է հայկական բուհերի հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների, Հայաստանի և Վրաստանի հայկական դպրոցներում վրացերեն սովորող աշակերտների, թարգմանիչների համար, կարող է օգտակար լինել նաև վրաց լեզուն ուսումնասիրել ցանկացողներին, հայերենի և վրացերենի զուգադրական քերականությամբ հետաքրքրվող անձանց:

Textbooks |