ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 340 էջ

ISBN 978-5-8084-2230-8

Գիրքը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկային կապիտալի զարգացման հիմնական դրսևորումների և առանձնահատկությունների հետազոտությունը: Հայաստանում շուկայական տնտեսության կայացման մեծ դժվարությունների և բաց թողած ճակատագրական սխալների վերլուծության համատեքստում բացահայտվել են ՀՀ մարդկային կապիտալի կորուստները, դրանց պատճառները, հաղթահարման ուղիները և առաջիկա զարգացման հիմնախնդիրները:

Academic Books | Economics and Finance