ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Թռչուններ. համառոտ դաշտային ուղեցույց
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 142 էջ

ISBN 978-5-8084-2227-8

Հայաստանի Հանրապետությունում տարածված են շուրջ 350 տեսակի թռչուններ:

Գրքույկում նկարագրված են թռչունների 16 կարգերի 143 տեսակներ, որոնք հանդիպում են հանրապետության տարածքում կամ չվահյուրեր են: Տրված են դրանց արտաքին տեսքի և էկոլոգիայի համառոտ նկարագրերը:

Գրքույկը նախատեսված է պատանի բնասերների, ուսուցիչների, ուսանողների և բնությամբ հետաքրքրվողների համար:

Textbooks |