ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Իսլամական արմատականությունը Կովկասում (ծայրահեղ արմատական դրսևորումներն ու ներկա միտումները)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017.- 126 էջ

ISBN 978-5-8084-2250-6

Սույն մենագրությունում փորձ է արվում ուսումնասիրել Կովկասյան տարածաշրջանում իսլամական (սուննիական) ծայրահեղ արմատական արդի դրսևորումները, բացահայտել կովկասցի իսլամականների, խմբավորումների ու դրանց առաջնորդների ակտիվությունը Կովկասից դուրս: Գիրքը նախատեսված է կովկասագետների, միջազգայնագետների, քաղաքագետների, արևելագետների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Academic Books | History