ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Քանակական մեթոդները ֆինանսներում
Դասախոսության նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 184 էջ

ISBN 978-5-8084-2259-9

Ժողովածուն նախատեսված է բակալավրիատի վերջին կուրսի և մագիստրատուրայի այն ուսանողների համար, որոնք ուսումնասիրում են քանակական ֆինանսներ: Այն կարող է նաև օգտակար լինել նրանց համար, ովքեր զբաղվում են պրակտիկ ֆինանսներով:

Textbooks |