ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Չարենցյան ընթերցումներ
Հոդվածների ժողովածու, խմբ.՝ Ս. Գրիգորյան, Գիրք 10, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, 378 էջ

ISBN 978-5-8084-2251-3

«Չարենցյան ընթերցումներ» 10-րդ ժողովածուի հոդվածների հիմքում ընկած են Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետի հայ նորագույն գրականության ամբիոնի, Հայաստանի գրողների միության և ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի կազմակերպած «Չարենցյան ընթերցումներ» ավանդական գիտական նստաշրջանի զեկուցումները:

Academic Books | Language and Linguistics