ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Աշխարհը թվերով ու փաստերով, տեղեկատու
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 234 էջ

ISBN 978-5-8084-2258-2

Տեղեկատուում առաջին անգամ համակարգված ներկայացված են տվյալներ աշխարհի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական և սոցիալտնտեսական աշխարհագրության մի քանի ցուցանիշների, աշխարհի անկախ, կախյալ պետությունների և տարածքների, չճանաչված պետությունների, վիճելի տարածքների, անջատողական շարժումների և միջազգային ու տարածաշրջանային հիմնական կազմակերպությունների մասին:

Տեղեկատուն կարող է օգտակար լինել աշխարհագրության, տնտեսագիտության, սպասարկման ոլորտի, սոցիոլոգիայի, քաղաքագիտության, հասարակագիտության, ժողովրդագրության, ռազմագիտության և այլ հարակից մասնագիտությունների ուսանողների, մասնագետների, գիտնականների և ընթերցող լայն հասարակության համար:

Textbooks |