ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մերձավոր Արևելքի ծայրահեղ շիայական հոսանքները
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 24 էջ

ISBN 978-5-8084-2277-3

Սույն ուսումնամեթոդական ձեռնարկում, նախատեսված ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնում դասավանդվող «Մերձավոր Արևելքի ծայրահեղ շիայական հոսանքները» առարկայի համար, հանգամանալից ներկայացված է տվյալ ծրագրի կառուցվածքը՝ ըստ թեմաների ու դասաժամերի, անհրաժեշտ հիմնական գրականության ցանկը:

Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի ուսանողների, իսլամագետների ու կրոնագետների և ընդհանրապես, ծայրահեղ շիայականությամբ հետաքրքրվողների համար:

Textbooks |