ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 2-րդ)
Դասընթացի ծրագիր և ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 78 էջ

ISBN 978-5-8084-2284-1

«Հանրային կառավարման տեսություն» (մաս 2-րդ) բակալավրի ծրագիրը մշակվել է Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի և հանրային կառավարման ամբիոնի կողմից ներկայացված կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան: Ծրագիրը նախատեսված է «Հանրային կառավարում» բաժնի ուսանողների, ինչպես նաև կարող է օգտակար լինել հանրային կառավարման տեսության և պատմության հիմնախնդիրներով զբաղվող մարդկանց:

Textbooks |