ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Լեզու և գենդեր
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 210 էջ

ISBN 978-5-8084-2290-2

Դասագիրքը նախատեսվում է ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում լեզվաբանության մեջ մասնագիտացող բարձր կուրսի ուսանողների և մագիստրոսների համար: Կարող է օգտակար լինել դասախոսներին, գենդերային հիմնախնդիրներով հետաքրքրվող ընթերցողներին:

Textbooks |