ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Աբեղյանական ընթերցումներ
Հանրապետական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու (Երևան, 2017 թ., նոյեմբերի 30), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 192 էջ

ISBN 978-5-8084-2294-0

Սույն ժողովածուի մեջ զետեղված են Մանուկ Աբեղյանին նվիրված հանրապետական գիտական երկրորդ նստաշրջանի զեկուցումների հիման վրա գրված հոդվածները: Դրանք վերաբերում են ոչ միայն մեծ հայագետի գիտական վաստակին ու ժառանգությանը, այլև հայերենագիտության ամենատարբեր հարցերի:

Ժողովածուն կարող է օգտակար լինել ինչպես մասնագետների, այնպես էլ բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են լեզվի հարցերով:

Academic Books | Arts