ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները 21-րդ դարասկզբին (2001- 2017 թթ.)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 446 էջ

ISBN 978-5-8084-2299-5

Սկզբնաղբյուրների ու գրականության քննական ուսումնասիրության և վերլուծության արդյունքում լուսաբանվում են Հայաստանի Հանրապետության և Սփյուռքի միջև 2001-2017 թվականներին հաստատված գործուն հարաբերությունները: Ներկայացվում են 21-րդ դարասկզբի Հայկական սփյուռքի ընդհանուր բնութագիրն ու առանձնահատկությունները, համասփյուռքյան քաղաքական կազմակերպությունների և կառույցների հասարակական-քաղաքական գործունեությունը Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և արցախյան հիմնախնդրի լուծման ուղղությամբ: Ընդգծվում ու բացահայտվում է սփյուռքահայ միությունների և կազմակերպությունների, նշանավոր անհատների դերը ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման, Հայաստան-Սփյուռք գիտակրթական ու մշակութային կապերի ամրապնդման ու զարգացման գործում:

Աշխատությունը հասցեագրված է սփյուռքագետներին, պատմաբաններին, ինչպես նաև ընթերցող լայն հանրությանը:

Academic Books | History