ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Լեզվական հաղորդակցության տեսություն
Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2018, 66 էջ

Սույն ձեռնարկը ներկայացնում է բուհերի «Լեզվաբանություն» և այլ հարակից մասնագիտացումներով ուսումնական ծրագրերում առաջարկվող համապատասխան դասընթացը: Այն կարող է հետաքրքրել նաև գործաբանական և ճանաչողական լեզվաբանության, ընդհանուր լեզվաբանության հարցերով զբաղվող մասնագետներին:

Textbooks |