ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը (1991-2017)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018 թ., 512 էջ

ISBN 978-5-8084-2313-8

Գրքում քննարկվում են Հայաստանում անկախ պետականության հաստատման և ամրապնդման քառորդդարյա ուղին, ՀՀ միջազգային դրության, արտաքին քաղաքականության, սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների, հասարակական-քաղաքական, գիտակրթական և մշակութային կյանքի, 2,5 տասնամյակի ամբողջական համառոտ պատմությունը: Արխիվային փաստերի և վիճակագրական տվյալների հիման վրա իրականացվել է պատմաքննական վերլուծություն: 

Առաջին անգամ փորձ է արվում՝ ընթերցող հասարակությանը գիտականորեն ներկայացնելու հայկական երկու անկախ հանրապետությունների՝ Հայաստանի երրորդ հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության, հասարակական- քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական և մշակութային ոլորտի 25-ամյա ձեռքբերումները, բացթողումներն ու թերությունները: 

Աշխատությունը նախատեսված է Հայաստանի նորագույն պատմության, մասնավորապես Հայաստանի անկախ պետականության ու Արցախի ազատագրական պայքարի հարցերով զբաղվող մասնագետների, միջազգայնագետների, ուսանողների և ընթերցող լայն հանրության համար:

Academic Books | History