ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց: Մեխանիկա
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 150 էջ

ISBN 978-5-8080-2321-3

Ձեռնարկը կազմել են ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի աշխատակիցներ՝ պրոֆեսոր Մարտին Աբրահամյանը, դոցենտներ Ռուբեն Գաբրիելյանը և Մեխակ Հայրապետյանը, ավագ գիտաշխատող Գևորգ Մուրադյանը, դասախոս Մերուժան Հարությունյանը և ավագ լաբորանտ Հասմիկ Ենոքյանը:

Նախատեսված է Երևանի պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, կարող է օգտագործվել նաև այլ բուհերում:

Textbooks |