ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Արտաքին քաղաքականության տեղեկատվական ապահովումը
Դասախոսությունների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 138 էջ

ISBN 978-5-8084-2339-8

Այս աշխատության նպատակն է ծանոթացնել արտաքին քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկի՝ տեղեկատվական աշխատանքի առանձնահատկություններին, դրա ձևերին և հնարավորություններին:

Academic Books | Politics