ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Երկրագիտություն (Արաբական երկրների օրինակով)
Դասընթացի ծրագիր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 24 էջ

ISBN 978-5-8084-2331-2

«Երկրագիտություն» (Արաբական երկրների օրինակով) դասընթացի ծրագիրը մշակվել է Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի և միջազգային հարաբերությունների ու դիվանագիտության ամբիոնի ներկայացրած կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան:

Textbooks |