ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
English for Future Diplomats
Անգլերեն ապագա դիվանագետների համար: Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., 2018, 386 էջ

ISBN 978-5-8080-2315-2

Դասագիրքը նախատեսված է բուհերի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետների համար: Այն կարող է հաջողությամբ օգտագործվել նաև քաղաքագիտական և հասարակագիտական ուղղվածություն ունեցող ֆակուլտետներում և անգլերեն ուսումնասիրողների լայն շրջանակների կողմից:

Textbooks |