ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ոչ գծային օպտիկայի հիմունքները
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 218 էջ

ISBN 978-5-8084-2353-4

Լազերների հայտնագործումը հեղաշրջում առաջացրեց լույսի և միջավայրի փոխազդեցության ուսումնասիրման բնագավառում: Ստեղծվեց և բուռն զարգացում ապրեց նոր ուղղություն` ոչ գծային օպտիկան: Այն միանգամայն նոր հնարավորություններ ընձեռեց նյութերի վարքն արտաքին մեծ ինտենսիվությամբ լուսային դաշտերում ուսումնասիրելու համար:

Սույն ուսումնական ձեռնարկը նվիրված է ոչ գծային օպտիկայի հիմնարար սկզբունքների երևութաբանական նկարագրությանը: Այն կարող է օգտակար լինել բակալավրիատի ու մագիստրատուրայի ուսանողների, ինչպես նաև ասպիրանտների ու բոլոր այն երիտասարդ մասնագետների համար, ովքեր հետաքրքրվում են ոչ գծային օպտիկայի մեթոդներով:

Textbooks |