ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մոլեկուլային ֆիզիկա: Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 60 էջ

ISBN 978-5-8084-2348-0

Ձեռնարկը կազմվել է Ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի աշխատակիցների՝ պրոֆեսորներ Ատոմ Մուրադյանի և Դավիթ Բադալյանի, դոցենտներ Ռուբեն Գաբրիելյանի և Մեխակ Հայրապետյանի, ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ Լիլիթ Հովհաննիսյանի կողմից:

Նախատեսված է Երևանի պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար: Կարող է օգտագործվել նաև այլ բուհերում:

Textbooks |