ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ (Մաս 2)
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 146 էջ

ISBN 978-5-8084-2350-3

Ձեռնարկը ներառում է Կենսաբանության ֆակուլտետում «Կենսաֆիզիկա» առարկայի դասավանդման հիմնական թեմաների վերաբերյալ իրականացվող լաբորատոր աշխատանքները: Այն նախատեսված է Կենսաբանության ֆակուլտետում ուսումնական ծրագրով իրականացվող «Կենսաֆիզիկա»-ի լաբորատոր աշխատանքների կազմակերպման և անցկացման համար: Օգտակար է Կենսաբանության ֆակուլտետի ուսանողների, երիտասարդ գիտաշխատողների և բոլոր նրանց համար, ովքեր ուսումնասիրում են «Կենսաֆիզիկա» առարկան:

Textbooks |