ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Զանգեզուրի գոյապայքարը 1917-1921 թթ.
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017.- 1096 էջ

ISBN 978-5-8084-2237-7

Պատմագիտական հետազոտությունների, մամուլի նյութերի և արխիվային փաստաթղթերի լայն ընդգրկմամբ մենագրության մեջ անդրադարձ է կատարվում Զանգեզուրի հայության հերոսական գոյամարտին, որը նա 1917-1921 թթ. մղել է թուրք-ազերի զավթիչների, ռուսական 11-րդ Կարմիր բանակի և Խորհրդային Ադրբեջանի զորամասերի դեմ հանուն իր ազատության՝ դրանով իսկ ձախողելով գավառն Ադրբեջանին ենթարկելու բոլոր փորձերը: Զանգեզուրը Խորհրդային Հայաստանի անբաժան մաս կազմեց լեռնավայրի հայության աներևակայելի տոկունության և անձնազոհ պայքարի շնորհիվ: Աշխատության մեջ համակողմանիորեն լուսաբանված է Զորավար Անդրանիկի, Գարեգին Նժդեհի, Արսեն Շահմազյանի, Արշակ Շիրինյանի վճռական դերը նշված ժամանակաշրջանում հայկական գավառում ծավալված գոյամարտի տարիներին:

Գիրքը նախատեսված է պատմաբանների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Academic Books | History