ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Կյանքի ապահովագրության մաթեմատիկա
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 86 էջ

ISBN 978-5-8084-2372-5

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը ներառում է «Կյանքի ապահովագրության մաթեմատիկա» առարկայի մաս կազմող «Ակտուարական մաթեմատիկայի հիմունքներ» և «Կենսաթոշակներ և կյանքի ապահովագրության ակտուարական հաշիվ» դասընթացների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների անցկացման համընդհանուր նյութեր՝ դասախոսությունների թեմատիկ պլան, ստուգիչ հարցեր՝ իրենց պատասխաններով, թեմատիկ խնդիրների լուծումներ, ակտուարական մաթեմատիկայում հաճախ կիրառվող բանաձևեր, հարցաշարեր, ակտուարական նշանակումների միջազգային համակարգը և ուսումնառության համար անհրաժեշտ գրականության ցանկ:

Սույն ձեռնարկը նախատեսված է «Կյանքի ապահովագրության մաթեմատիկա» առարկայի դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ վարող դասախոսների և ակտուարական մաթեմատիկա մասնագիտացմամբ սովորող ուսանողների համար:

Textbooks |