ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Իրավաբանական գրագրության լեզուն
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 202 էջ

ISBN 978-5-8084-2370-1

Գիրքը մեզանում իրավական փաստաթղթերի լեզվին նվիրված առաջին աշխատանքներից է: Այստեղ նկարագրվում են գրագրության լեզվական հատկանիշները, տրվում են իրավական տեքստի մշակման և խմբագրման հանձնարարականներ:

Նախատեսված է իրավաբանների և հարցով հետաքրքրվող լսարանի համար:

Academic Books | Law