ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ատոմի ֆիզիկա
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2019, 224 էջ

ISBN 978-5-8084-2362-6

Ուսումնական ձեռնարկի հիմքում հեղինակի՝ ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետներում կարդացած դասախոսություններն են: Հիմնական ուշադրությունը դարձվել է ատոմի ֆիզիկայի հասկացությունների և հիմնական օրենքների ֆիզիկական իմաստի, դրանց կիրառելիության սահմանների, ինչպես նաև մի շարք նշանավոր փորձերի նկարագրությանը և բացատրությանը:

Նախատեսված է Երևանի պետհամալսարանի ֆիզիկայի, ռադիոֆիզիկայի և քիմիայի ֆակուլտետների, Արցախի պետհամալսարանի բնագիտական ֆակուլտետի, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի նյութաբանության, կիբեռնետիկայի և հարակից բնագավառներում մասնագիտացող ուսանողների համար:

Գիրքը կարող է օգտակար լինել նաև միջնակարգ դպրոցի ֆիզիկայի և քիմիայի ուսուցիչներին:

Textbooks |